Sportradar แต่งตั้ง Felippe Marchetti เป็นผู้นำบริการด้านความซื่อสัตย์

Sportradar วันพฤหัสบดีประกาศแต่งตั้ง Felippe Marchetti เป็นผู้จัดการความร่วมมือด้านความสุจริตในบราซิลเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีกีฬาระดับโลกยังคงขยายทีมบริการความซื่อสัตย์ในละตินอเมริกา

ในบทบาทนี้ Marchetti จะเป็นผู้นำการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริการด้านความสมบูรณ์ของ Sportradar ในบราซิล

โดยระบุโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความร่วมมือความซื่อสัตย์ของ บริษัท ในตลาดและทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ความซื่อสัตย์สุจริตในบราซิลของ Sportradarนอกเหนือจากนี้ เขาจะดูแลความชมรมความซื่อตรงของ Sportradar กับสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิล (CBF) และสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (CONMEBOL) รวมทั้งลูกค้าอื่นๆในภูมิภาค

Andreas Krannich, Sportradar EVP, บริการด้านความซื่อสัตย์สุจริต การคุ้มครองสิทธิและการกำกับดูแล

กล่าวว่า “เนื่องด้วยตลาดการพนันกีฬาควบคุมในบราซิลความต้องการบริการด้านความไม่คดโกงที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นจึงไม่เคยมาก่อนFelippe จะดูแลงานของเราในบราซิลและเป็นผู้นำความพยายามของพวกเราในการปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันในตลาดที่กำลังเติบโตนี้”

นำประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการกำกับดูแลกีฬา Marchetti ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการด้านความไม่คดโกงและมาตรการต้านการทุจริตด้านกีฬา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกที่ Universidade Federal do Rio Grande do Sul มุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามที่เกิดต่อกีฬาของบราซิลก่อนที่จะเข้าร่วม Sportradar Marchetti ทำหน้าที่เป็นนักค้นคว้าของกระทรวงกีฬาของบราซิลและเป็นที่หารือด้านความซื่อสัตย์ด้านกีฬาอิสระที่ฝังอยู่ในอุตสาหกรรมการกีฬา LATAM.